Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Malmöknopparnas förskola

Malmöknopparnas förskola Fosie

Den lilla förskolan med det stora extra


Barngrupp

Vi tar emot 22 barn i åldrarna 1-5. Vi värnar om den lilla förskolan som en trygg bas för barnens utveckling.

Barnen ges möjlighet att arbeta åldersintegrerat såväl som i åldershomogena grupper och vi arbetar med olika projekt. För närvarande arbetar vi med Babblarna som arbetsverktyg och vi utgår från barnens intresse, nyfikenhet och barnens delaktighet och inflytande.