Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Malmöknopparnas förskola

Malmöknopparnas förskola Fosie

Den lilla förskolan med det stora extra


Förskolans läroplan lpfö18 på svenska och engelska

Förskolan vänder sig till barn från ett år till dess de börjar skolan. Förskolans uppgift är bland annat att lägga grunden för barns livslånga lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Svenska lpfö18 .pdf 

(PDF — 308 KB)

På Skolverkets sida www.skolverket.se finns även spännande filmer där de belyser läroplanen för förskolan, lpfö 18