Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Malmöknopparnas förskola

Malmöknopparnas förskola Fosie

Den lilla förskolan med det stora extra


Vår verksamhet 

Vi erbjuder en barnomsorg med hög pedagogisk kvalité. Vi arbetar för en verksamhet som ser till det lilla barnets kompetens, tänkande och individuella utveckling. 

Vi arbetar utifrån målen i Lpfö18 och med språket i centrum. Vi arbetar med olika pedagogiska strategier och stödmaterial som bidrar till en likvärdig utbildning och ett lustfyllt lärande. Barnen vistas i olika miljöer som skapar nyfikenhet, glädje och dessutom ger barnen förutsättningar att lära känna sig själv och sina egna förmågor. Barnen ska få möjlighet att prova nya saker, uttrycka sin vilja och känsla samtidigt värna om andras olika tankar.

Plats: Fosie


Gånglåtsvägen 87

215 78 Malmö