Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Malmöknopparnas förskola

Malmöknopparnas förskola Fosie

Den lilla förskolan med det stora extra


Temaarbete 2020 - Babblarna som verktyg och stöd - kopplade till målen i lpfö18 

Vi startade hösten 2019 med många nya barn, barnen lär känna varandra och hittar nya lekkonstellationer. De nya barnen ska bli trygga med oss pedagoger och med andra barn i gruppen. Utifrån den barngruppen och sammansättningen har vi valt att jobba med Babblarna som verktyg. Vi vill med hjälp av Babblarna stimulera och utmana barnen till ett lustfyllt lärande kopplat till målen i lpfö18.

Många av barnen känner till Babblarna figurer och har ett intresse för dem, flera av barnen kan de olika Babblarnas namn och har tittat på Babblar filmer och lyssnat på deras sånger.


Babblarna ger oss möjligheter att väva in de olika områdena ur läroplanen samt ger oss frihet att ständigt utgå från barnens intresse och behov.