Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Malmöknopparnas förskola

Malmöknopparnas förskola Fosie

Den lilla förskolan med det stora extra


Projektarbete 2021/2022 - Dinosaurier och Babblarna

Redan i slutet på vårterminen märkte vi att barnen visade stort intresse för dinosaurier, den hade inte avtagit efter sommaren. Utifrån barnens intresse växte projektet fram. Vi vill genom projektet visa på att barnens intresse och kunskaper om dinosaurier är viktiga. Barnens idéer kommer att stärka vårt projekt framåt och vi utmanar dem där deras fokus för ämnet finns.

Denna termin kommer vi även att fortsätta använda Babblarna som verktyg, både i planerade och spontana aktiviteter och lek. Babblarna ger oss möjlighet att väva in de olika områdena från läroplanen samt ge oss frihet att ständigt utgå från barnens intresse och behov. Respektive figur står förutom ett språkljud också för ett ämne som är kopplade till målen i läroplanen för förskolan Lpfö 18.


Babba- symboliserar språkkunnighet, Bibbi-symboliserar matematik och problemlösning, Bobbo- symboliserar motorik och rörelse, Dadda- symboliserar naturvetenskap, Diddi- symboliserar kreativitet och skapande, Doddo- symboliserar social kompetens.