Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Malmöknopparnas förskola

Malmöknopparnas förskola Fosie

Den lilla förskolan med det stora extra


Kvalitetsarbetet 

Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot. Målen visar riktningen på den pedagogiska verksamheten och därmed den önskade utvecklingen. Det finns många viktiga punkter för att nå en hög kvalitet i verksamheten. Förskolans ledning, personalens kompetens, barngruppens storlek och utformningen av den pedagogiska miljön. Personalens goda förhållningssätt med varandra, hur vi möter barnen och mötet med föräldrarna är viktiga processer i den dagliga verksamheten och i utvecklingen av vårt kvalitetsarbete.

 Kvalitétsplan och lokala arbetsplan för 2022         


 Kvalitetsplan.pdf (klicka på pdf ikonen)


Lokala arbetsplanen.pdf (klicka på pdf ikonen)